Plachta nad zlato

V našich končinách se to osobami holdujícími chladu zrovna dvakrát nehemží. Leckdo se tu sice […]

Ta pravá kytice

A podobné otázky často řešíme, když květinyvybíráme. Nejsme si často jisti, které jsou pro danou […]

Lidský faktor

Technické zabezpečení horolezce musí být na takové úrovni, aby dokázalo pokrýt tzv. lidský faktor. Každý […]

Móda 80. let se vrací

Připomeňme si, že 80. léta byly dobou velkého rozvoje. Náš stát sice patřil pod vládu […]