Návrat k pohybu

Nemoc ani úraz nejsou ničím, co bychom v našem životě postrádali. Nikdo není nadšený z toho, když […]

Milenka nebo manželka?

Kdo je víc? Je to žena, se kterou sdílíte společný život a domácnost nebo je […]

Balíme na cesty

Cestujeme různými dopravními prostředky do různých míst doma i v zahraničí. A také na různě […]

Plachta nad zlato

V našich končinách se to osobami holdujícími chladu zrovna dvakrát nehemží. Leckdo se tu sice […]